Algemeen

Bij de uitvoering van CAD werkzaamheden hanteert WERKTUIG onderstaande voorwaarden. Naast deze voorwaarden is het voor OPDRACHTGEVER van belang om onderstaande aandachtspunten in acht te nemen.

Tarief

WERKTUIG hanteert een uurtarief exclusief BTW per gewerkt uur op basis van nacalculatie. Voor zover mogelijk geeft WERKTUIG een schatting van het benodigde aantal uren om de gewenste CAD tekening te maken. Aan deze schatting kan OPDRACHTGEVER nimmer rechten ontlenen. Dit is immers een schatting. WERKTUIG zal vanzelfsprekend OPDRACHTGEVER zoveel mogelijk op de hoogte houden van het besteedde aantal uren gedurende de loop van de werkzaamheden.

Bestanden

OPDRACHTGEVER ontvangt van WERKTUIG “.PDF-bestanden”. Werkbestanden (.DWG-bestanden) blijven te allen tijde eigendom van WERKTUIG en worden niet verstrekt.

Inzet kennis en know-how

WERKTUIG maakt CAD tekeningen op basis van beschikbare informatie vanuit het Kadaster en middels luchtfoto’s. Bij het maken van tekeningen zet WERKTUIG alle kennis en know-how in die nodig is om correcte tekeningen te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het rekening houden met regelgeving m.b.t. vluchtroutes, brandveiligheid en maximale publiekscapaciteit.

Met het oog op een voorspoedige uitvoering van de werkzaamheden is het de taak van OPDRACHTGEVER om de eisen en relevante regelgeving van de betreffende vergunning verstrekker / veiligheidsregio overzichtelijk aan te leveren bij WERKTUIG (voor aanvang van de werkzaamheden). In overleg kan WERKTUIG deze informatie vergaren.

KLIC-melding

Bij het intekenen van bouwwerken die normaliter verankering behoeven, zoals tenten, houdt WERKTUIG in de basis geen rekening met waar wel of niet verankering kan worden geslagen i.v.m. ondergronds leidingwerk. WERKTUIG verzorgd niet standaard een KLIC-melding. Wanneer OPDRACHTGEVER dit wél wenst, dient OPDRACHTGEVER dit tijdig aan te geven bij WERKTUIG.

Locatiebezoek

WERKTUIG maakt tekeningen op basis van beschikbare digitale informatie. In sommige gevallen blijkt uit een locatiebezoek dat zaken in de realiteit anders zijn dan in de digitale bronnen. Denk bijvoorbeeld aan bomen die groter zijn uitgegroeid. Daarnaast is het in een tekening niet te zien of een bepaalde ondergrond geschikt is om bouwwerken op te plaatsen. Hierom raad WERKTUIG aan OPDRACHTGEVER aan om één of meerdere gezamenlijke locatiebezoeken in te plannen, afhankelijk van de opdracht.

Aansprakelijkheid

In sommige gevallen kunnen bouwwerken / hekkenlijnen / etc. niet gebouwd worden volgens tekening (zie punt “LOCATIEBEZOEK”). WERKTUIG is niet verantwoordelijk wanneer zaken niet volgens tekening gebouwd kunnen worden. Vanzelfsprekend kan dit zoveel mogelijk voorkomen worden middels een locatiebezoek.

WERKTUIG is nimmer aansprakelijk voor onkosten / ongevallen die voortkomen uit het opbouwen van een activiteit of evenement op basis van een door WERKTUIG aangeleverde tekening. Denk bijvoorbeeld aan het omvallen van bouwwerken vanwege ongelijke ondergrond, schade aan ondergronds leidingwerk bij het slaan van verankering, etc. OPDRACHTGEVER is te allen tijde verantwoordelijk voor het deugdelijk opbouwen van het evenement.

Terrein uitzetten op basis van GPS

WERKTUIG biedt de mogelijkheid om GPS punten te verwerken in tekeningen. Dit houdt in dat alle ingetekende onderdelen GPS punten kunnen krijgen die vervolgens middels speciale GPS apparatuur op uw evenemententerrein uitgezet kunnen worden. WERKTUIG kan op aanvraag een offerte maken voor het uitzetten van de GPS punten op locatie.

Software

WERKTUIG werkt met gelicentieerde CAD software van Anivizzion: SCAD Re-Event.