Cultureel maatschappelijk

Cultureel maatschappelijk; voor en met je omgeving

Vraaggericht werken op cultureel gebied. Partijen bij elkaar brengen. Initiatieven aanwakkeren. Het versterken van het werkveld van kunst en cultuur.

Na o.a. een studie Culturele Maatschappelijke Vorming en de uitvoering van diverse culturele projecten is ook dit geen onbekend veld. Sociaal cultureel adviserend, verbindend en organisatorisch meedenkend in o.a. de rol van Cultuurcoach voor de Gemeente Dalfsen zorgt voor een breed netwerk op cultureel maatschappelijk niveau.

Het stimuleren van culturele activiteiten en samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen, maar ook het bevorderen van kennisuitwisseling en adviseren en ondersteunen bij het indienen van subsidie- en fondsen aanvragen zijn zeer bekende werkzaamheden.

Werken voor de gemeentelijke organisatie, culturele instellingen, lokale organisaties, verenigingen voor amateurkunst en/of volkscultuur, individuele kunstenaars en inwoners van de gemeente is vaste prik.