Site productie

Site productie; oftewel de productie van het terrein

We starten gezamenlijk met schetsen van het terrein waarna de CAD terreintekening uitgewerkt wordt. Op basis hiervan worden de benodigde zaken om het terrein te realiseren geïnventariseerd en worden er offertes aangevraagd bij alle nodige leveranciers. Dit kan bij de leveranciers van uw voorkeur maar natuurlijk ook bij de vele “preferred suppliers” waarmee reeds jarenlange samenwerkingen bestaan en waar mogelijk ook interessante prijsafspraken zijn gemaakt.

Na het gedeelte inkoop wordt de planning gemaakt en tot in detail uitgewerkt. Evenals de CAD terreintekening die altijd “under construction is” maar uiteindelijk definitief gemaakt wordt. In de combinatie van het uitwerken van de CAD tekening en de planning worden er onder andere diverse leveringsafspraken gemaakt met leveranciers, worden er veiligheidsplannen geschreven en veiligheidsnormen nageleefd, wordt er op- en afbouwcrew geregeld en wordt vooral ook het de begroting nauwlettend in de gaten gehouden.

Na de uitvoering wordt er voor een soepele afbouw gezorgd en wordt uiteindelijk het terrein weer opgeleverd alsof er nooit iets gebeurd is. En dat allemaal in een recordtempo vooral met heel veel plezier!