Cultuurcoach gemeente Dalfsen

OMSCHRIJVING

Wat doet een cultuurcoach?

De cultuurcoach werkt vraaggericht. Hij brengt partijen bij elkaar, wakkert initiatieven aan en versterkt daarmee het werkveld van kunst en cultuur. Hij brengt vraag en aanbod op cultureel gebied samen en brengt bestaande initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld amateurkunst en volkscultuur in kaart. De cultuurcoach stimuleert culturele activiteiten en samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen. Ook het bevorderen van kennisuitwisseling en adviseren en ondersteunen bij het indienen van subsidie- en fondsen aanvragen behoren tot de taken.
Voor wie?
De cultuurcoach werkt voor iedereen die vragen of ideeën heeft op het gebied van kunst en cultuur: de gemeentelijke organisatie, culturele instellingen, lokale organisaties, verenigingen voor amateurkunst en/of volkscultuur, individuele kunstenaars en inwoners van de gemeente Dalfsen. De cultuurcoach werkt als een onafhankelijke partij.

Bron: http://www.dalfsen.nl/cultuurcoach/

WERKZAAMHEDEN

• De cultuurcoach bekijkt samen met de beleidsambtenaar cultuur hoe de plaatselijke structuur er uit ziet en overlegt waar prioriteiten liggen. Enkele voorbeelden
• Bevorderen van samenwerking tussen amateurkunstverenigingen, musea en culturele instellingen
• Aanjagen van de Week van de Amateurkunst (WAK)
• Advisering over subsidies, fondsenwerving, sponsoring en crowdfunding
• Toekomstbestendig maken van organisaties en amateurkunstverenigingen
• Advisering bij het voorbereiden en realiseren van kunst- en cultuurprojecten
• In opdracht van Gemeente Dalfsen

LINKS

https://www.dalfsen.nl/cultuurcoach/


TIPS & TRICKS

Wanneer je een evenement of activiteit organiseert vanuit een stichting of vereniging krijg je met veel verschillende zaken te maken. Vanzelfsprekend zullen hierover veel vragen bij je naar boven komen. Op deze pagina heb ik een overzicht gemaakt van links naar pagina’s met veel handige informatie. Oftewel tips & tricks.